Feliratkozás a bejegyzésekre

Ha szeretnél értesülni ennek a blognak az új bejegyzéseiről, akkor iratkozz fel az alábbi űrlapon. Az értesítőben olyan megjegyzéseinkről is olvashatsz, amelyek nem nyilvánosak. Az értesítő küldése ingyenes!
Név:*
E-mail cím:*
E-mail cím újra:*

2009. április 4., szombat

Elhatárolt veszteség

2003 évben negatív társasági adóalapunk volt. A mérleg szerinti eredményt (amely még az adóalapot is meghaladó mértékben volt negatív), a legfelső döntéshozó szervünk határozata alapján eredménytartalékba helyeztük. Az azt követő években nyereségesen gazdálkodtunk és mindig pozitív volt az eredmény.
A 2003. évben keletkezett veszteségét nem írtuk le, azaz az adózás előtti eredményt csökkentő tételek között nem tüntettük fel a megfelelő oszlopokban, hogy mennyit kívánunk leírni a veszteségből /1.sor b.oszlop/ és mennyit viszünk tovább./1.sor a.oszlop/ , hanem mindig megfizettük a társasági adót.
Kérdésem, hogy van-e lehetőség arra, hogy a 2008 év társasági adó kiszámításánál ezt figyelembe vegyük?


A 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról a gazdálkodó legfelsőbb szervének hatáskörébe utalja - többek között - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyását.

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 153. § (1) paragrafusa pedig a letétbe helyezési kötelezettségről szóló előírásával gondoskodik arról, hogy e döntésnek nyoma is maradjon:
"A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta."

Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról a 17. § (1) írja elő, hogy mi történjen abban az esetben, ha negatív az adóalap:
"Amennyiben a 6. § (1)-(4) bekezdése szerinti adóalap bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő adóévekben - a (3)-(9) bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve - döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét (a továbbiakban: elhatárolt veszteség)."
A 6. § (1)-(4) az adóalap levezetését meghatározó bekezdéseket sorolja fel, illetve azokat a gazdálkodási formákat, amelyekre e tekintetben speciális szabályok is vonatkoznak. Az adóalap levezetése a kérdés szempontjából nem releváns, ezért itt nem is foglalkozunk vele.
A (3)-(9) bekezdésekre azoknak kell figyelni, akik mezőgazdasági ágazat; hitelintézet; privatizációs lízingszerződés; átalakulás; tartós veszteség; külföldi személy kérdéskörökben érintettek.

Mivel a szóban forgó negatív adóalap 2003 évben keletkezett, ezért fontos a társasági adó törvény 29/F.(2) rendelkezése:
"A 2001-2003-ban kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteség a keletkezése időpontjában érvényes feltételek szerint írható le."
Az említett évekre az a szabály érvényes, hogy az elhatárolt veszteség a keletkezését követő öt éven belül érvényesíthető.
A veszteség elhatárolását, felhasználását a számvitelben sem rögzíteni, sem a beszámolóban kimutatni nem kell, azt csak az adózáshoz kapcsolódóan kell nyilvántartani.

Véleményünk szerint a kérdező társaság azzal, hogy a 2003 évben képződött negatív adóalapot a következő négy év pozitív adóalapjával szemben nem érvényesítette, ez nem minősíthető hibának, hiszen idézve újból a törvényt, "döntése szerinti megosztásban " tehette ezt meg.

Amennyiben a 2004-2007 évek viszonylatában a beszámolók elfogadásáról készült (és letétbe helyezett) jegyzőkönyvek nem tartalmaznak a felhasználással kapcsolatos döntést, ez azt jelenti, hogy a lehetőség - nevezetesen a 2008 évben történő felhasználásról szóló döntés - továbbra is nyitva áll.
"7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:
a) a korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből - a 17. §-ban és a VII. fejezetben foglaltakat figyelembe véve - az adózó döntése szerinti összeg".

Egyben ez utolsó lehetőség is, hiszen a 2003 év elhatárolt vesztesége tovább nem vihető.

Az adóbevallásban a kitöltetlen továbbviteli rubrika természetesen hiba, amelyet korrigálni szükséges. A 2006 évig alkalmazott ónellenőrzési nyomtatvány (0731) nem teszi lehetővé az ilyen jellegű hiba javítását, ezért ennek tényét csak a vállalkozás ónellenőrzési naplójában lehet feljegyezni. A 2007. évtől már lehetőség van az adóbevallás javítására is (0729).

Kapcsolódó termék:
Elhatárolt veszteség nyilvántartása

Segítsd te is jogszabály értelmező munkánkat!

Ha véleményed, eltérő, vagy megerősítő információd van a témával kapcsolatban, vagy további
kérdésed, akkor szólj hozzá a "megjegyzés" fülre kattintva.
Amennyiben e-mailben azonnal értesülni akarsz az új bejegyzésekről, úgy az oldal alján
található Feliratkozás: Bejegyzések (Atom) feliratra klikkelve érheted ezt el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése